اعتصابات سراسری کردستان

19 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر ساکن کردستان هستید نظرتان را درباره اعتصاب‌ها بگویید. تاثیر این اعتصاب گسترده بر مردم منطقه و سایر نقاط کشور چه بوده است؟