اعتصاب نسرین ستوده و سکوت مسولان

13 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گذشت چهل و هشت روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل زندانی، هنوز مقام های قضایی واکنشی به اعتراض او نشان نداده اند. نسرین ستوده به تشکیل پرونده برای دختر ۱۴ ساله اش و ممنوعیت خروج او از کشور اعتراض دارد واز ۲۶ مهرماه در اعتصاب غذاست. گزارش از آرش سیگارچی.