اعتصاب خشک و ممنوع الملاقات شدن حسین رونقی

17 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روز های اخیر اخبار متعددی از وضعیت نابسامان زندانیان سیاسی در رسانه های ایران منتشر شده است. اعتصاب غذا، بیماری و مرگ یک زندانی از جمله این اخبار است. گزارش از احمد باطبی.