اعتصاب غذای چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران

22 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند زندانی سیاسی و عقیدتی در اعتراض به آنچه که روند ناعادلانه دادرسی پرونده، شرایط نامناسب نگهداری در زندان و عدم دسترسی به امکانات پزشکی لازم نامیده اند در اعتصاب غذا بسر می برند، از جمله رضا شهابی، فعال کارگری؛ وحيد هکانی، نوکيش مسيحی؛ و مهدی خزعلی، نویسنده منتقد حکومت. گزارش از کوروش صحتی.