اعتصاب غذا، آخرین راه

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمايتهاى بين المللى تاچه حد دربهبود وضعيت زاندانيان تأثير مى گذارد؟ چه چيز باعث مى شود كه زندانى حتى گاهى از حق حيات خويش هم بگذرد؟ آيا در قوانين حاضرلزومى براى بازگرى وجوددارد؟ به نظرتون منطق گذاشتن وثیقه های سنگین برای این زندانیان چه توجیهی دارد؟