اعتراف دولت روحانی به نقش تحریم ها در اقتصاد ایران

27 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت حسن روحانی می گوید برای مقابله با تحریم ها برنامه دارد. در این میان وزیر اقتصاد از احتمال ایجاد ثبات اقتصادی تا 4 سال آینده سخن گفته است. گزارش از وفا آذربهاری.