اعتراف به شکست حجاب اجباری

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا حکومت حق انتخاب پوشش زنان را به رسمیت نمی‌شناسد؟ حرکت‌های مدنی علیه دخالت در سبک زندگی زنان و جوانان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟