اعتراف به شکست حجاب اجباری

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چرا حکومت حق انتخاب پوشش زنان را به رسمیت نمی‌شناسد؟ حرکت‌های مدنی علیه دخالت در سبک زندگی زنان و جوانان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟