اعتراضات کازرون

27 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا راه حلی مسالمت‌آمیز برای اعتراضات کازرون وجود نداشت؟ چرا اعتراضات مردمی در ایران با خشونت نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه می‌شود؟