اعتراضات کارگری در ایران و حمایت‌های بین‌المللی

27 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر کارگر هستید، از نقش اتحادیه‌های کارگری در حمایت از مطالبات خود بگویید. اگر کارگری را می‌شناسید که به دلیل فعالیت صنفی در زندان به سر می‌برد، از شرایط و وضعیت او بگویید.