اعتراضات کارگری در ایران و حمایت‌های بین‌المللی

27 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر کارگر هستید، از نقش اتحادیه‌های کارگری در حمایت از مطالبات خود بگویید. اگر کارگری را می‌شناسید که به دلیل فعالیت صنفی در زندان به سر می‌برد، از شرایط و وضعیت او بگویید.