اعتراضات کارگری در ایران

15 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما کجاست و چرا در حل این مشکلات ناتوان است؟ سندیکاهای کارگری چه نقشی در این میان می‌توانند داشته باشند؟