اعتراضات گسترده به اصلاحات اقتصادی ماکرون در فرانسه ادامه دارد

27 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معترضان با اصلاحات امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، برای افزایش سن بازنشستگی‌ به ۶۴ سال مخالف هستند.