اعتراضات در خوزستان

21 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از شهروندان عرب ایران هستید بگویید که آیا حقوق شما در ایران رعایت می‌شود یا نه؟ دلیل نقض حقوق قومیت‌ها را چه می‌دانید؟