اعتراضات به اخراج مهاجران غيرقانونی از آمريکا

26 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افراد و گروه های طرفدار اصلاح قوانين مهاجرتی در آمريکا، اخيراً علاوه بر مخالفان اصلاحات، از برخوردهای رئيس جمهوری، که خود قوياً طرفدار اصلاحات است ابراز خشم و نارضايتی می کنند. آنها می گويند، اخيراً شمار زيادی از مهاجران غيرقانونی از آمريکا اخراج می شوند.