اعتراض زندانیان سیاسی زندان اوین به تبعید دو زندانی سیاسی

07 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به انتقال دو هم بند خود به زندان رجایی شهر اعتراض کرده اند. مصطفی نیلی و محمد سیف زاده به زندان رجایی شهر منتقل شده اند. اعتراض زندانیان سیاسی اوین با واکنش زندان بانان و حضور گارد ویژه زندان همراه بوده است. گزارش از کوروش صحتی.