اعتراض پناهجويان افغان در بلژيک

20 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها پناهجوی افغان کلیسایی در مرکز بروکسل پایتخت بلژیک را به اشغال در آورده اند. پناهجویان از دولت ان کشور می خواهند به آنان اجازه اقامت قانونی دهد. گزارش از نازی پويا.