اعتراض مرغداران به وضعیت قیمت‌گذاری و ورشکستگی مرغداری‌ها

10 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعی از مرغداران ایران روز سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت، در اعتراض به وضعیت قیمت گذاری و ورشکستگی مرغداری‌ها در برابر وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کرده و سپس از آنجا به سمت وزارت جهاد کشاورزی حرکت کردند.