اعتراض مرد بختیاری به هلال احمر: زندگی مردم را آب برده، اینها در حال سلفی گرفتن هستند

17 فروردین 1398