اعتراض مادر ستار بهشتی به کندی رسیدگی به پرونده قتل فرزندش

16 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گوهرعشقی مادرستار بهشتی وبلاگنویسی که آبان ماه امسال در زندان جان سپرد به روند رسیدگی به پرونده قتل فرزندش معترض است. به اعتقاد مادر ستار بهشتی باوجود قول مساعد برخی ازمسئولان هنوز کار موثری در رابطه با پرونده فرزندش صورت نگرفته است و تعلل بازپرسی در پیگیری پرونده و ارسال آن به دادگاه پذیرفتنی نیست. گزارش از کوروش صحتی.