اعتراض خانواده موسوی و کروبی به بازداشت آنها

18 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با دفاع سخنگوی قوه قضاییه ایران از ارايه خدمات به زندانیان، اعضای خانواده موسوی و کروبی در نامه ای خواستار پایان دادن به بازداشت غیر قانونی آنها شدند. نزدیک دو سال است که زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی درحبس خانگی اند. گزارش از آرش سیگارچی.