اعتراض فعالان مدنی به حضور احمدی نژاد در برزیل

01 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در برزیل، فعالان مدنی و برخی ازمردم به حضور رییس جمهوری ایران در آن کشور اعتراض کردند. در همین رابطه رییس جمهوری برزیل اعلام کرد با محمود احمدی نژاد دیدار نخواهد داشت. گزارش از آرش سیگارچی.