اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی ایران

12 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله مواردی است که همواره با انتقاد گروههای بین المللی مدافع حقوق بشر روبرو بوده است. از جمله در گزارش چهارم احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران مفصلا به نقض حقوق این گروه از زندانیان اشاره شده است. خانواده های زندانیان سیاسی نیز به این وضعیت معترضند. گزارشی از کوروش صحتی