اعتراض به ادامه بازداشت خانگی موسوی- کروبی

04 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه دومین سال بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد، یک کمیته سازمان ملل متحد، ادامه بازداشت رهبران مخالفان در ایران را غیرقانونی دانست و خواستار آزادی آنها شد. کارگروه «بازداشتهای خودسرانه ی سازمان ملل متحد»، بازداشت آنها را بدون روند قضایی غیر قانونی نامید و از دولت ایران خواست هرچه زودتر آنها را آزاد کند. گزارش از آرش سیگارچی.