اعتراض آمريکا به همه پرسی اوکراين

21 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همه پرسی برای جدایی دو شهر شرقی اوکراین ، دونتسک و لوهانسک، روز یکشنبه، آغاز شد. در همین حال، آمریکا این همه پرسی را نقض قوانین بین المللی و تمامیت ارضی اوکراین خواند. گزارش از مهدی آرمی.