اعتراض ۴۱ زندانی اوین به افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی

08 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه ای مشترک به ایجاد محدودیتهای تازه ، دخالت نیروهای اطلاعاتی در امور بند شان و تبعید دو نفر از زندانیان سیاسی به زندان رجایی شهر اعتراض کرده اند. به نوشته سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی این فشارها از زمانی که زندانیان سیاسی بند 350 اوین شهادت دادند که آثار شکنجه را بر بدن ستار بهشتی دیده اند ، افزایش یافته است. گزارشی از کوروش صحتی