اعتماد مردم به دولت

23 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران مقامات بارها و بارها تاکید کرده اند دولت به مردم اعتماد دارد، شما چطور ؟ آیا شما دولت را از خود می دانید و به آن اعتماد دارید ؟ علت بي اعتمادي ها چيست ؟