اطلاعیه مبهم دادستانی تهران درباره علت مرگ ستار بهشتی

03 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دادستانی تهران درباره علت مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان فوت کرد، اطلاعیه ای صادر کرد. دادستانی تهران درباره علت مرگ او تنها اعلام کرده «ستار بهشتی در اثر بیماری فوت نکرده است». با اینحال، دادستانی بعد از سه هفته ، مشخص نکرده علت فوت ستار بهشتی در زندان چه بوده. گزارش آرش سیگارچی: