"آفست سوم" تکنولوژی جدید وزارت دفاع آمریکا برای حفظ برتری نظامی

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای آتلانتیک در شهر واشنگتن از دوشنبه یک نشست دو روزه در مورد استراتژی جهانی برگزار کرد که کارشناسان در زمینه استراتژی در آن سخنرانی کردند. گزارش شهلا آراسته