نشست شورای آتلانتیک با موضوع زمینه‌سازی پیوند مردم ایران و آمریکا

16 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای آتلانیتک امروز میزبان نشستی تحت عنوان زمینه سازی پیوند مردم ایران و آمریکا بود. باربارا اسلیون مدیر پروژه ایران در این شورا به عنوان همآهنگ کننده این نشست گفت بهترین نمونه تبادلات مردمی، نوع فرهنگی-دانشگاهی و ورزشی آن است که در نهایت برای دو کشور منافعی به همراه دارد.