اثر تغییر دولت بر سیاست خارجی هند

25 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی اخیر هند حاکی از آن است که حزب حاکم کنگره شکست خورده و ائتلافی از احزاب مخالف به رهبری حزب بهاریتا جانیتا کنترل پارلمان آن کشور را به دست گیرد. استیو هرمن خبرنگار صدای آمریکا نگاهی دارد به این که تغییر دولت چه اثری در سیاست خارجی هند با همسایگانش پاکستان و چین بوجود خواهد آورد. گزارش از نازی پویا.