آثار تحریم ها بر بودجه آتی ایران نمایان شد

04 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران با کاهش شدید درآمدها ی نفتی، بودجه سال آینده کوچک تر می شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، علت را «کاهش در آمدهای نفتی» عنوان کرده است. محمود احمدی نژاد هم، در آخرین بخشنامه بودجه دولت دهم، با اشاره به تحریم های بین المللی، بر تلاش برای کاهش وابستگی به در آمدهای نفتی تاکید کرده است. گزارش از وفا آذربهاری.