آثار هنرمند نیویورکی بر بام موزه متروپوليتن

19 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دن گراهام، به چیدمان‌های خود غرفه می‌گوید، هر چند که معمولا سقف ندارند. شیشه و حصاری از پوشیده از پیچک، بخشی از فضای اطراف را جدا می‌کند، بدون اینکه در آن تغییری بدهد.