اتهام شنود تلفنی از مالک آمازون به ولیعهد عربستان سعودی؛ گزارش مارگارت بشیر از سازمان ملل

02 بهمن 1398