اتهام بابک زنجانی؛ جعل سند و رشوه دادن به مقامات تاجیکستانی

09 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای دادستان کل ایران امروز از بازداشت بابک زنجانی، تاجر و سرمایه دار مشهور ایرانی، خبر داد. بابک زنجانی، که در روزهای اخیر نامش با پرونده فساد مالی در ترکیه بیشتر به میان آمده بود بتازگی با اتهام جعل اسناد در پرداخت بدهی نفتی خود نیز روبروشده است. به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران تازه ترین اتهام بابک زنجانی این است که با رشوه دادن و جعل سند وانمود کرده ازطریق بانک مرکزی تاجیکستان بدهی خود به بانک مرکزی ایران را پرداخت کرده است. گزارش از کوروش صحتی.