اتحاد جمهوریخواهان ایران

25 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی فتاپور،عضو کادر رهبری اتحاد جمهوریخواهان ایران، در پاسخ به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبری صدای آمريکا پيرامون چشم انداز اتحاد جمهوری خواهان ايران توضيحاتی داد.