آتنا فرفدانی، کاریکاتوریست و فعال حقوق کودکان بعد دو سال آزاد شد

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتنا فرقدانی هنرمند نقاش، فعال حقوق کودکان و از زندانیان سیاسی در ایران روز سه شنبه آزاد شد. محمد مقیمی و خانواده خانم فرقدانی در گفت و گو با صدای آمریکا آزادی وی را تایید کردند.