گزارش آخرین وضعیت زندانی سیاسی آتنا دائمی از زبان مادرش

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مادر آتنا دائمی، فعال مدنی و حقوق کودک در نامه‌ای که برای عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌ بشر ایران نوشته است می گوید دخترش بر اثر اعتصاب غذا در زندان با تپش قلب و مشکلاتی عفونتی در کلیه و مجرای ادراری روبروست و جانش در خطر است.