اعطای مدال ریاست جمهوری آمریکا به چهره های تأثیرگذار

21 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، مدال آزادی ریاست جمهوری ۲۰۱۸ را به هفت آمریکایی تأثیرگذار در عرصه های هنر، سیاست و ورزش اعطاء خواهد کرد.