اتاق بازرگانی تهران: رشد اقتصادی نزدیک صفر است

11 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نشست امروزهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته شد نرخ رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر است و کسری بودجه دولت نیز در سالهای اخیر به 85 درصد رسیده است. گزارش از وفا آذربهاری.