پناهندگان غيرقانونی در آمريکا شانس چندانی برای دريافت پناهندگی ندارند

13 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حال حاضر با توجه به وضعيت موجود در آمريکا آن دسته از متقاضيان پناهندگی که به صورت غيرقانونی وارد آمريکا می شوند شانس زيادی برای دريافت پناهندگی ندارند.