استراليا رهبر عمليات جستجوی هواپيما

20 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استرالیا رهبری عملیاتی را بر عهده دارد که به منظور یافتن هواپیمای گمشده مالزیائی انجام می شود، و تعدادی از هواپیمای نیروی هوائی آن کشور به این امر اختصاص داده شده اند. هدف از این عملیات که در منطقه نسبتا وسیعی در جنوب اقیانوس هند انجام می شود، یافتن جبعه سیاه هواپیمای گمشده است. گزارش از سارا فردا.