استقرار کاروان نظامی ترکیه در مرز سوریه

22 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یک روز پس از هشدار رئیس جمهوری ترکیه برای پاکسازی شبه نظامیان کرد در شمال سوریه روز پنجشنبه ارتش ترکیه با عبور از استان های کیلیس و هاتای به مرز سوریه رسیده است.