استقرار کاروان نظامی ترکیه در مرز سوریه

22 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز پس از هشدار رئیس جمهوری ترکیه برای پاکسازی شبه نظامیان کرد در شمال سوریه روز پنجشنبه ارتش ترکیه با عبور از استان های کیلیس و هاتای به مرز سوریه رسیده است.