استقراض دولت احمدی نژاد رسانه ای شد

28 بهمن 1390
بشنوید
استقراض دولت احمدی نژاد رسانه ای شد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه های ایران اعلام کردند دولت برای تامین پرداخت یارانه ها به استقراض ۸ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی متوسل شده است. این در حالی است که دولت محمود احمدی نژاد از آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها تاکنون، به منبع تامین یارانه ها که برای اقتصاددانان و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسش برانگیز بوده، پاسخ نداده است. گزارش از وفا آذربهاری.