استقلال – پرسپولیس؛ دربی ۸۸

05 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اگر در ورزشگاه آزادی هستید از حواشی بازی فیلم بگیرید. از خودتان فیلم و صدا ضبط کنید و درباره نتیجه و کیفیت بازی استقلال و پرسپولیس بگویید.