استعفای رییس جمهور موقت جمهوری آفریقای مرکزی

21 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در جمهوری آفریقای مرکزی؛ گروه زیادی از مردم به خیابان های بنگوئی پایتخت آمدند تا استعفای رییس جمهور آن کشور را جشن بگیرند. میشل جوتودیا، رئیس موقت جمهوری آفریقای مرکزی روز جمعه در پایان نشست دو روزه رهبران منطقه آفریقای شرقی و مرکزی در چاد، استعفا داد.