استفاده از طلا و معاملات پایاپای پیشنهاد کشورهای اسلامی در اجلاس مالزی برای دور زدن تحریم‌ها

30 آذر 1398