استفاده از کمکهای نقدی بریتانیا برای اعدام

14 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در لندن روزنامه دیلی میل با انتشار گزارشی در مورد کمکهای نقدی بریتانیا به ایران برای اجرای برنامه مبارزه با مواد مخدر به نقل از یک سازمان غیر دولتی مبارزه با اعدام مدعی شده که از پول بریتانیا برای اعدامها در ایران استفاده میشود. بیژن فرهودی نگاهی دارد به این گزارش همراه با گفتگویی با یک مقام سازمان عفو بین الملل.