استفاده ايران از غير متعهدها در رفع بخرانهای ناشی از تحريم های غرب

08 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه ایران گفته است که ایران در زمانی ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده می گیرد که جهان با بحرانهای جدی و عمیقی روبروست و از جمله به بحرانهای مالی در اروپا و امریکا و آنچه ایران بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا می خواند اشاره کرده است. خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا، بیژن فرهودی، در گفتگویی با شهران طبری روزنامه نگار و مشاور موسسه تحقیقاتی لگاتوم Legatum در لندن در ابتدا از او درباره نقشی که جنبش عدم تعهد می تواند در رفع این بحرانها ایفا کند سوال کرد.