استاندار آذربایجان غربی به نماینده ارومیه: چرا پول احیای دریاچه ارومیه را به هیات‌های مذهبی دادید؟

13 اردیبهشت 1398