اسرائيل سومين گروه زندانيان فلسطينی را آزاد می کند

08 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسرائيل قرار است سومين گروه از زندانيان فلسطينی را آزاد کند. اين اقدام بر اساس توافقی صورت می گيرد که در مذاکرات ماه ژوئيه ميان اسرائيل و فلسطينيان و با ميانجيگری آمريکا به عمل آمد. گزارش از پروانه هدايت.