اسراييل نيروهايش را در مرزهای شمالی تقويت می کند

24 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر اسراییل یکشنبه قویا گفت وی اجازه نخواهد داد تسلیحات خطرناک به حزب الله لبنان برسد. نیویورک تایمز چاپ آمریکا از قول مقامات آمریکائی نوشت اسراییل دراوایل ماه جاری موشکهای کروزضد کشتی سوریه را در آن کشور هدف قرار داد. این درحالی است که اسراییل ازبیم گسترش جنگ داخلی سوریه در روزهای اخیر تمرکز خود را بر مرزهای شمال اسراییل افزایش داده است. گزارش از شهلا آراسته.